Skip to main content

Betonáž panelů

Před betonáží zámků (spár) mezi jednotlivými panely, se musí povrch panelů řádně vyčistit a navlhčit (kropením) tak aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody ze zálivkobého betonu. Vlastní zálivku spár a ztužujících věnců provádíme z betonu třídy C 25/30 měkké konzistence. Spáry mezi panely se před zalitím betonem nesmí pěnit. V případě nepříznivých povětrnosních vlivů (vysychání, mráz) je nutné betonovou zálivku dostatečně chránit až do jejícho zatvrdnutí. Dále je třeba zamezit pohybům (např. vlivem jejich zatížení) až do doby dostatečného zatvrdnutí zálivkového betonu.  Do stropní konstrukce nesmí být zabudován stropní panel jakkoliv tvarově poškozený.

Technický prostor z panelů Alidal po zalití betonem

Technický prostor z panelů Alidal po zalití betonem