Skip to main content

NÁŠ PŘÍBĚH

firma Dobiáš spol.s r.o. byla založena v roce 1991

Panely vyrábíme již od roku 2008.

Představujeme Vám tímto výrobek naší produkce na českém trhu stavebních výrobků, jenž je výsledkem více než 50-ti letých výrobních postupů v zemích Beneluxu. Jedná se o stropní armované dutinové panely, které jsou vyráběny na automatickém strojním zařízení s roční kapacitou až 125 000 m2. Našimi zákazníky jsou odběratelé, kteří přemýšlejí o úsporách stavebních nákladů a snížení pracnosti stavby. Všichni odběratelé, ať odeberou 20 m2 nebo 10 000 m2, jsou pro nás stejně důležití.

Jedná se o betonové armované (ne předepjaté dříve PZD) dutinové stropní panely odpovídající EN-1168. Jsou vyráběny v šířce 60 cm a při výšce 17,5 cm a 21 cm pro rozpětí do 8,05 m. Únosnost standardně vyráběných panelů je 5,0 kN/m2. panely vyšší únosnosti na zakázku. Nejmenší uložení je 7 cm na zdivu z betonu a 10 - 15 cm na zdivu z cihelných a porobetonových bloků.

Předností těchto panelů je nízká hmotnost a tím jedinečná možnost jejich dopravy a ukládání nákladním autem s hydraulickým jeřábem na připravené zdivo. Rychlost pokládky je zhruba 80 m2/hod. Vyrovnání panelů ze spodní strany se provede jedním podepřením uprostřed rozponu a přelitím stropu betonem C20/30 s maximální velikostí kameniva 8 mm. Stržením betonu vibrační lištou po povrchu palelů zajistí urovnání plochy, zvibrování a zkvalitnění zalití spár mezi panely. Pohledové strany panelů jsou z výroby dokonale rovné a po případném přetmelení docílíme hladkého povrchu podhledu, který stačí jen vymalovat. Pro zvýšení únosnosti a stability stropní konstrukce se doporučuje nadbetonovat panely betonem C20/30 v síle 4–5 cm s užitím kari sítí.

Výroba panelů alidal

Panely vyrábíme v našem závodě v ČR.

Unikátní strojní zařízení na výrobu stropních panelů od firmy Damman-Croes Belgie. Jediná linka v České republice.

Plně automatizovaný provoz poskytuje záruku nejvyšší kvality panelů.

Linka na výrobu panelů
Alidal