Novinka roku – betonové dutinové stropní panely ALIDAL

Základem stavební konstrukce s dlouhou životností je použití certifikovaných materiálů. Jedním ze základních a důležitých prvků v konstrukci je strop. Přesně stanovený systém konstrukce určuje funkčnost a kvalitu prováděných prací. Firma DOBIÁŠ již šestnáct let vyrábí stropní systém prvotřídní kvality.

Nejnovějším výrobkem na českém tr-hu, který představuje firma Dobiáš spol. s r.o, jsou stropní armované dutinové panely ALIDAL. Vznikly na základě více než padesátiletých zkušeností v zemích Beneluxu. Stropní panely se vyrábějí na automatickém strojním zařízení Damman-Croes s roční kapacitou až 150 000 m2.

Technický popis

Jedná se o betonové armované (ne předepjaté) dutinové stropní panely odpovídající EN-1168. Jsou vyráběny v šířce 60 cm a při výšce 17 cm a 210 mm pro rozpětí do 8,05 m. Únosnost panelů je 3,5 kN až 7,0 kN. Nejmenší uložení je 7 cm na zdivu z betonu a 15 cm na zdivu z cihelných a pórobetonových bloků. Předností těchto panelů je nízká hmotnost a tím jedinečná možnost jejich dopravy a ukládání nákladním autem s hydraulickým jeřábem na připravené zdivo. Rychlost pokládky tří pracovníků je 80 až 100 m2/hod. Vyrovnání panelů ze spodní strany se provede jedním podepřením uprostřed rozponu a zalitím spár betonem C20/30 s maximální velikostí kameniva 8 mm. Pohledové strany panelů jsou z výroby dokonale rovné, není nutné omítat ani štukovat. Po pří padném přetmelení docílíme hladkého povrchu podhledu, který stačí jen vymalovat, případně jinak upravit. Pro zvýšení únosnosti a stability stropní kon-strukce se doporučuje nadbetonovat panely betonem C20/30 v síle 4–5 cm s použitím kari sítí.

Tepelná izolace panelů

Další výhodou je možnost ve výrobě aplikovat tepelnou izolaci na spodní straně panelu. Síla izolace se řídí požadavkem projektanta. Tím se zvyšuje užitná hodnota při použití na zastropení sklepů a technického prostoru. Tato metoda použití izolace je zcela běžná v Holandsku.

Použití a výhody systému

Panely ALIDAL je možné použít ve všech stavebních konstrukcích. Při vý-stavbě rodinných domů, administrati-vních budov, bytových domů, průmyslových objektů, v železobetonových a ocelových konstrukcích. Výhody systému ALIDAL jsou úspora pracovníků při vlastním zhotovování stropních konstrukcí, rychlost pokládky, dokonale rovný podhled stopu a servis-dovoz od výrobce na staveniště včetně montáže.

Náš sklad - rychlá dodávka

Vzhledem k průběžnému doplňování našeho skladu cca 40 000 m², můžeme dodávat v relativně velmi krátké době, všechny druhy výrobků nosnosti od 3,5 kN/m²- 7,0 kN/m². Panely šířky 600 mm a přířezy panelů (172, 300 a 428 mm), výška 170 mm a 210 mm, od délky 0,8 m až 8,05 m. Speciální díly (přířezy) jsou zhotovovány v nejkratším čase. Jsme známí jako dodavatelé reagující rychle a s co největší flexibilitou na všechny požadavky našich zákazníků. Úzkostlivě hlídáme kvalitu, složení betonu i finální vzhled našich výrobků, stejně jako výrobní procesy s průběžnou kontrolou kvality. Všechny výrobky jsou certifikovány a odpovídají platným normám EU. Za cenu, kterou zaplatíte, dostanete výrobky nejvyšší kvality, jež existují na našem trhu.

Máte na výběr!

Panely ALIDAL jsou dopraveny na Vaši stavbu nákladním autem s hydaulickou rukou s dosahem 18 metrů. Do jedné hodiny po příjezdu na stavbu RD máte stropní systém ALIDAL položený a připravený k zalití betonem.

Joomla templates by a4joomla